Algemene voorwaarden

Let op!
Inschrijven is noodzakelijk uiterlijk 1 week voor de start van de cursus. Op basis van het minimum aantal inschrijvingen wordt bepaald of de cursus / workshop kan doorgaan. Uw tijdige inschrijving kan daarvoor bepalend zijn. Het maximum aantal deelnemers is afhankelijk van de aard van de cursus. 

 

Inschrijving en betaling

 • Inschrijving dient via de website te gebeuren. U kunt betalen via iDeal / Bancontact OF u kunt inschrijven op ons kantoor in Den Dullaert, Sportlaan 24 te Hulst (zie a.u.b. onze openingstijden) en contant betalen.
 • De inschrijving geldt voor de duur van de hele cursus. De cursusprijs moet in één keer worden voldaan. Na ontvangst van uw betaling bent u ingeschreven voor de door u aangegeven cursus / workshop. 
 • Voor deelname aan een cursus dient u zich ieder jaar opnieuw in te schrijven. (Bij het inschrijven voor de vervolg voorjaarscursussen krijgen de bestaande cursisten welke op dat moment bij ons een cursus volgen voorrang).

Herinnering

 • Wanneer u uw e-mailadres bij uw inschrijving vermeldt, ontvangt u ongeveer één week voor het begin van de cursus/workshop een e-mailbericht (herinnering) van ons. In enkele gevallen komt het voor dat deze e-mail in de SPAM-box terecht komt.
 • Zonder tegenbericht gaat een cursus / workshop door.

 • Bij onvoldoende inschrijvingen gaat een cursus / workshop niet door. U wordt hiervan ongeveer één week voor aanvang van de cursus/workshop op de hoogte gebracht. Het cursusgeld wordt dan terugbetaald.

Annulering

 • Annulering van de inschrijving door de cursist is alleen mogelijk tot 1 week vóór aanvang van de cursus / workshop. 
 • Tussentijdse uitschrijving is niet mogelijk tenzij als het sprake is van verhuizing naar een plaats buiten de gemeente Hulst. Hiervan dienen wij schriftelijk op de hoogte gesteld te worden. In dat geval is een bedrag aan administratiekosten verschuldigd van * € 25,- (* per cursus / inschrijving). 

Ziekte of afwezigheid cursist

 • Lessen die wegens ziekte of verhindering van de cursist uitvallen worden niet ingehaald.

Ziekte docent

 • Lessen die wegens ziekte van docent uitvallen worden ingehaald aan het einde van de cursus of op een ander geschikt moment. De cursisten worden via e-mail geïnformeerd. 

Proeflessen

 • Een proefles is in overleg alleen mogelijk bij een cursus, maar niet bij een workshop.  
 • Een proefles kan alleen aangevraagd worden voor cursussen voor kinderen. 
 • Voor een proefles moet u de dag en tijd afspreken. Vanwege veiligheidsvoorschriften moet Kreatieve Vorming precies weten wie er in het lokaal aanwezig zijn. 
 • Op het moment dat de cursus van start gaat, moet er nog plaats zijn. Vaste inschrijvingen voor de cursus gaan altijd vóór. U hoort één dag vóór de proefles of deze kan doorgaan.
 • Mocht de cursus volgeboekt zijn, dan kan er op een andere dag gekeken worden bij een andere docent om een proefles te volgen. Dit gebeurt altijd in overleg met u.
 • De kosten voor een proefles zijn 7 euro. Het bedrag dient één dag vóór aanvang van de proefles op de bankrekening van Stichting Kreatieve Vorming bijgeschreven te zijn. Mocht u besluiten in te schrijven dient u in te schrijven via de website en het volledig bedrag te betalen. De betaalde kosten zijnde 7 euro worden aan u terugbetaald op de rekening vanwaar deze is bijgeschreven.
 • De uiteindelijke beslissing of een proefles gevolgd kan worden, wordt altijd genomen door Kreatieve Vorming en is definitief.