Filosofie

Docent(e) : Walter van Driessche

Locatie : Den Dullaert, Hulst

Filosofie of het verschil tussen Feiten en Meningen, Ratio en Emotie, Bovennatuurlijk en Natuurlijk

Verbazing en interesse is de bron van alle kennis

Dit is het vervolg op de vier cursus avonden die eerder in maart van dit jaar plaatsvonden.
Ook geïnteresseerden die niet deelnamen aan de eerste cursus kunnen zich voor deze vervolgcursus inschrijven. Voor hen zal een extra cursusmiddag worden georganiseerd waarbij de belangrijkste begrippen die in de vorige cursus aan de orde kwamen zullen worden toegelicht.
Ook nu weer komen algemene begrippen en opvattingen van verschillende filosofen aan de orde, zonder dat het een cursus is over de geschiedenis van de filosofie.  Aan de hand van een aantal vragen zullen we er achter komen hoe binnen de filosofie over een aantal onderwerpen wordt gedacht.

De vragen die aan de orde komen zijn:

 • Kan God in logische zin bestaan?
 • Wat is metafysica?
 • Wat betekent zijn?
 • Beschikken we over een vrije wil?
 • Wat is het verschil tussen weten en geloven?
 • Hoe kunnen we iets kennen?
 • Wat is de werkelijkheid?
 • Zijn de dingen wel wat ze zijn?
 • Bestaan er wel tegenstellingen?
 • Wat betekent bestaan?
 • Wat is het verschil tussen identiteit en persoonlijkheid?
 • Wat is tijd?
 • Wat is kunst?

We zullen een aantal van die vragen bespreken aan de hand van teksten die vooraf per email zullen worden toegestuurd, waarbij het de bedoeling is dat er een discussie ontstaat over de opvattingen daarover. Het is juist die discussie die verdieping zal geven aan de te bespreken onderwerpen.
Daarom wordt van de deelnemers verwacht dat ze actief aan het gesprek willen deelnemen.

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van elk 1.5 uur plus een korte pauze.

Gespreksleider: Walter van Driessche
Walter is architect van beroep en studeerde aan de Academie voor Bouwkunst in Tilburg. In de aanloop naar het einde van zijn werkzaam bestaan en daarna, volgde hij de opleiding ‘Schilderkunst’ aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in St. Niklaas, waarna hij aan een driejarige cursus filosofie begon. Daarmee werd zijn bijzondere interesse voor filosofie gewekt, en volgde hij gedurende vijf jaar filosofiecolleges aan de Universiteit van Antwerpen. Recent schreef hij het boekje; ‘Feiten en Meningen, Ratio en Emotie, Bovennatuurlijk en Natuurlijk’. De teksten uit dit boekje vormen de basis voor deze cursus.

Inschrijven

Logo Symplistic

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.