Filosofie

Locatie : Den Dullaert Sportlaan 24, Hulst 

Docent(e) : Walter van Driessche

Heeft u geen idee wat Filosofie is, maar wilt u dat wel weten, dan is dit een goede gelegenheid waarbij voorkennis niet echt nodig is. 

Na de cursus in het voor- en najaar van 2023 die vooral ging over allerlei begrippen die in de geschiedenis van de filosofie voorkomen, zullen we tijdens deze cursus de denkbeelden behandelen van twee belangrijke filosofen: 
René Descartes en onze Nederlandse Benedictus Spinoza

Descartes zoekt in zijn werk naar de basis van het begrip kennis en begint de mogelijkheid daarvoor van voor af aan op te bouwen door te twijfelen aan alles wat hij daarvoor kende. Hij gebruikt zijn methodische twijfel om alle niet-zekere kennis uit te sluiten. Om aan die twijfel te ontsnappen en zeker te kunnen zijn dat datgene wat we helder en onderscheiden begrijpen geen bedrog is, voert hij God op als de garantie daarvoor. Ook komt hij tot de conclusie dat de mens uit twee entiteiten bestaat: een ‘lichamelijke’ en een ‘geestelijke’. De latere Spinoza zoekt ook naar de basis van alles wat bestaat, maar doet dat op een heel andere manier. Ondanks dat hij niet in een persoonlijke God van de religies gelooft, gebruikt hij de term God voortdurend, terwijl hij er iets heel anders mee bedoelt, namelijk een allesomvattende substantie die hij ‘God of de Natuur’ noemt. Waarom hij dat doet en wat hij met God bedoelt zal in deze cursus duidelijk worden.

Gespreksleider: Walter van Driessche

Walter is architect van beroep en studeerde aan de Academie voor Bouwkunst in Tilburg. In de aanloop naar het einde van zijn werkzaam bestaan en daarna, volgde hij de opleiding ‘Schilderkunst’ aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in St.Niklaas, waarna hij aan een driejarige cursus filosofie begon. Daarmee werd zijn bijzondere interesse voor filosofie gewekt, en volgde hij gedurende vijf jaar filosofiecolleges aan de Universiteit van Antwerpen. Recent schreef hij het boekje; ‘Feiten en Meningen, Ratio en Emotie, Bovennatuurlijk en Natuurlijk’. 

 

Inschrijven

Logo Symplistic

Je wordt doorgestuurd

Je wordt doorgestuurd naar een andere pagina.